admin 2019-03-27 00:00:00
Siema witam na nowym czaćie
admin 2019-03-23 00:00:00
Jest to projekt zapoczątkowany przez Huubert, Proboskiz oraz JaworWSC.

Początki były ciężkie, jednak sobie radziliśmy, mając previonka oraz faggio. Główna siedziba znajdowała się na centrum handlowym, gdzie graliśmy swoje przez cały luty gromadząc coraz więcej osób w naszych szeregach. Z czasem, zostaliśmy zauważeni przez administracje - otrzymując od Wilsona 23 marca karetkę oraz wprowadzanie skinów ratowników pod biznes apteki.
Rozwijaliśmy się, z czasem było coraz lepiej, w naszej ekipie były takie osoby które są zapamiętane do dziś, poprzez swój wkład w rozwój LSMC na początku, Fookshow oraz Kreatif. Z późniejszym czasem dołączyłVernon, były członek zarządu LSRC. Zbieraliśmy coraz więcej pochwał od osób które wchodziły z nami w interakcje. W środku czerwca, pojawił się _Michał ze swoim szpitalem, proponując fuzję. Powstało wtedy SAMC które funkcjonowało tylko chwilę a Michał został stałym członkiem zarządu.
Po tym, w lipcu przenieśliśmy się na Mullholand, zmieniając kolor karetek na zielony. Dzięki naszemu zaangażowaniu otrzymaliśmy zmianę nazwy grupy od Bartosza z Apteka Tradycyjna na LS Medical Center, nick nad głową oraz dostęp do radia departamentowego od Detektyw Rafcio.
admin 2019-03-20 00:00:00
Technikum Informatyczne – zawód technik informatyk i Technikum Logistyczne -

zawód technik logistyk, mieszczące się w Łodzi przy ul. Rojnej 33 zostały powołane

w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i cały czas się rozwijają. W szkołach

tych poszerzamy i dostosowujemy bazę dydaktyczną do potrzeb naszych uczniów.

Posiadamy nowoczesne pracownie: urządzeń techniki komputerowej i sieci

komputerowych oraz mobilną pracownię komputerową wykorzystywaną na

pozostałych przedmiotach. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne i profesjonalne

stanowiska do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: technik informatyk i technik logistyk. Nauczyciele przedmiotów

zawodowych są egzaminatorami OKE, są więc fachowcami, którzy wiedzą, jak

skutecznie przygotować uczniów do egzaminów.

Współpracujemy z zakładami pracy ,które stwarzają naszym uczniom warunki

do odbywania czterotygodniowych praktyk zawodowych.

Szkoła jest kameralna, liczy 80. uczniów, dzięki czemu mamy możliwość indywidualnego podejścia do każdego z nich, zarówno pod względem wychowawczym, jak i dydaktycznym, co przekłada się na osiąganie przez nich sukcesów na miarę ich możliwości.

Szkoła jest bezpieczna co potwierdzają ankiety przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców. Nie zaobserwowano problemów związanych z dyskryminacją któregokolwiek z uczniów. Wychowawcy klas systematycznie prowadzą zajęcia dotyczące akceptacji rówieśników bez względu na ich pochodzenie etniczne, odcień skóry, religię, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne i status ekonomiczny.

Z uczniami szczególnie zdolnymi nauczyciele prowadzą indywidualną pracę, motywując ich poprzez specjalne zadania do rozwijania swoich umiejętności i samodoskonalenia. Jeden z uczniów klasy II Technikum Logistycznego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie klasy II Technikum Logistycznego wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i jeden z nich zakwalifikował się II etapu. Jest to sukces, ponieważ olimpiada była adresowana do uczniów klas III i IV.

Atutami szkoły są jej położenie na terenie bezpiecznego osiedla mieszkaniowego Teofilów, w otoczeniu kompleksu parkowego i Aquaparku Wodny Raj (w którym młodzież szkoły korzysta z zajęć na basenie w ramach trzeciej godziny wf-u) oraz bardzo dobry dojazd autobusami komunikacji miejskiej z różnych punktów Łodzi. W budynku szkoły została przeprowadzona termomodernizacja a w ramach Funduszu Obywatelskiego wybudowano boiska wielofunkcyjne.
admin 2019-03-16 00:00:00
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Startujemy 22 marca o godz. 9.00!
Podczas Dnia Otwartego zaprezentujemy Wam szereg naukowych doświadczeń, wykładów, pokazów, prelekcji, pokażemy najnowocześniejsze pracownie i laboratoria. Przygotujemy pokazy plastyczne, muzyczne oraz najciekawsze projekty Studenckich Kół Naukowych. Na stoiskach informacyjnych poszczególnych jednostek dydaktycznych będziecie mogli zasięgnąć informacji na temat kierunków i trybów kształcenia oraz rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów (także podyplomowych) i innych kursów.
Przyjdź i zobacz nasz Kampus,
Zostań uczestnikiem wybranych zajęć dydaktycznych,
Poczuj studencki klimat,
Zaplanuj ten dzień i spędź go z nami!
Szczegółowy program Dnia Otwartego znajdziecie tutaj: http://www.ujd.edu.pl/news/view/dzien-otwarty-uniwersytetu
admin 2019-03-16 00:00:00
erdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Startujemy 22 marca o godz. 9.00!
Podczas Dnia Otwartego zaprezentujemy Wam szereg naukowych doświadczeń, wykładów, pokazów, prelekcji, pokażemy najnowocześniejsze pracownie i laboratoria. Przygotujemy pokazy plastyczne, muzyczne oraz najciekawsze projekty Studenckich Kół Naukowych. Na stoiskach informacyjnych poszczególnych jednostek dydaktycznych będziecie mogli zasięgnąć informacji na temat kierunków i trybów kształcenia oraz rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów (także podyplomowych) i innych kursów.
Przyjdź i zobacz nasz Kampus,
Zostań uczestnikiem wybranych zajęć dydaktycznych,
Poczuj studencki klimat,
Zaplanuj ten dzień i spędź go z nami!
Szczegółowy program Dnia Otwartego znajdziecie tutaj: http://www.ujd.edu.pl/news/view/dzien-otwarty-uniwersytetu
admin 2019-03-16 00:00:00
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Startujemy 22 marca o godz. 9.00!
Podczas Dnia Otwartego zaprezentujemy Wam szereg naukowych doświadczeń, wykładów, pokazów, prelekcji, pokażemy najnowocześniejsze pracownie i laboratoria. Przygotujemy pokazy plastyczne, muzyczne oraz najciekawsze projekty Studenckich Kół Naukowych. Na stoiskach informacyjnych poszczególnych jednostek dydaktycznych będziecie mogli zasięgnąć informacji na temat kierunków i trybów kształcenia oraz rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów (także podyplomowych) i innych kursów.
Przyjdź i zobacz nasz Kampus,
Zostań uczestnikiem wybranych zajęć dydaktycznych,
Poczuj studencki klimat,
Zaplanuj ten dzień i spędź go z nami!
Szczegółowy program Dnia Otwartego znajdziecie tutaj: http://www.ujd.edu.pl/news/view/dzien-otwarty-uniwersytetu
admin 2019-03-16 00:00:00
erdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Startujemy 22 marca o godz. 9.00!
Podczas Dnia Otwartego zaprezentujemy Wam szereg naukowych doświadczeń, wykładów, pokazów, prelekcji, pokażemy najnowocześniejsze pracownie i laboratoria. Przygotujemy pokazy plastyczne, muzyczne oraz najciekawsze projekty Studenckich Kół Naukowych. Na stoiskach informacyjnych poszczególnych jednostek dydaktycznych będziecie mogli zasięgnąć informacji na temat kierunków i trybów kształcenia oraz rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów (także podyplomowych) i innych kursów.
Przyjdź i zobacz nasz Kampus,
Zostań uczestnikiem wybranych zajęć dydaktycznych,
Poczuj studencki klimat,
Zaplanuj ten dzień i spędź go z nami!
Szczegółowy program Dnia Otwartego znajdziecie tutaj: http://www.ujd.edu.pl/news/view/dzien-otwarty-uniwersytetu
admin 2019-03-14 00:00:00
Gorzałką jest dobra
admin 2019-03-14 00:00:00
Zapraszam Do działu Eventy do oglądania Zdjęć i Wideo :)
Pozdrawiam
admin 2019-03-12 00:00:00
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd