admin 2019-01-30 00:00:00
dasdasdaasdas
admin 2019-01-28 00:00:00
25 stycznia 2019 ogłoszono konkurs w ramach działania 3.3.3. Go To Brand. Przyjmowanie zacznie się od 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia. Jeżeli jednak ilość wniosków przekroczy alokacje termin ten może zostać skrócony. Do wzięcia jest 430 280,00 zł i ani złotówki więcej. W ramach danego naboru można sfinansować tylko targi do końca 2020 roku i tylko w firmie ryczałtu (brak ewidencji faktur). Oznacza to, że będzie jeszcze jedna edycja naboru do programu w 2020 roku. To tyle skrócie. Wkrótce napiszemy więcej o naborze jak i programach branżowych.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 25 lutego 2019 r.) w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 430 280,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
koszty reklamy w mediach targowych,
koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
koszty informacyjno-promocyjne projektu.

admin 2019-01-26 00:00:00
Jeśli, pragniesz odlecieć w krainę nieziemskich przygód wraz z bohaterką książki Poczuć więcej",nie zastanawiaj się ani chwili.
admin 2019-01-25 00:00:00
Witam na mojej stronie! Jeśli potrzebujesz Dj-a na swoje urodziny purtelam lub cokolwiek innego to Zapraszam!!
admin 2019-01-24 00:00:00
6 rano w UK . zaraz mam isc po benefity a bedzie ciezkooo.... i tak tydzien w tydzien.
admin 2019-01-18 00:00:00
Na razie są to plotki, ale nie wiadomo
admin 2019-01-18 00:00:00
Na całym świecie zarobił już ponad miliard
admin 2019-01-18 00:00:00
Na razie są to jedynie plotki, ale nie wiadomo
admin 2019-01-18 00:00:00
Paramout dodał nowy zwiastun John Wick 3. Premiera w maju
admin 2019-01-17 00:00:00
Gra Fortnite jest programem posiadającym dwa tryby gry, pierwszy i darmowy jest Battle Royale, oraz drugi PvE (Ratowanie Świata). Battle Royale polega na wyeliminowaniu konkurentów. Ostatni gracz na wyspię wygrywa! PvE polega na eliminowaniu Pustaków (zombie) wygenerowanych prze komputer. Każda wygrana daje nam punkty gracza. Czyli tzw. PD! Możesz teraz pobrać darmowy tryb BR jeśli klikniesz w napis niżej. Już za miesiąc pojawi się nowy artykuł dotyczący innej gry! Zapraszam do czytania mojego bloga! Pozdrawiam Qart9!